FORMULAR REGJISTRIMI, Shkolla verore

AKADEMIA JUSTICIA

FORMULAR REGJISTRIMI

Nr.____

SHKOLLA VERORE ME TEMË: “________________________________________________”

TE DHENAT PERSONALE

1. Emri____________ 2. Mbiemri_______________3. Atesia______________

4. Datelindja (data)____(muaji)____(viti)______  5.Vendlindja(qyteti/shteti)________________

6. Vendbanimi___________________________ 7. Gjinia___________8. Shtetesia___________

9. Tel________________ 10. Fax_________________11. E-mail________________________

12. Shkollën verore dëshironi ta ndiqni; ___Aktivisht,   ___Në distancë

STUDIMET

1. Institucioni________________________________ 2. Dega____________________

3. Qyteti/Shteti______________________ 4. Data e leshimit te diplomes___________________

5. Titulli i fituar nga diplomimi__________________

GJUHE TE HUAJ

1. Anglisht (kuptueshmëria) _____________ (folur)_______________ (shkruar)_____________

2. Italisht (kuptueshmëria) _____________ (folur)_______________ (shkruar)_____________

3. Tjeter__________ (kuptueshmëria) ___________ (folur)____________ (shkruar)_________

PUNESIMI

1. Pozicioni_________________ 2. Institucioni/ Qendra e punes__________________________

3. Qyteti/Shteti_____________________________

 

Shënoni arsyet për të cilat ju dëshironi të ndiqni shkollën verore: __________________________________________________________________

 

DOKUMENTAT E NEVOJSHME

1. Formulari i plotesuar

2. Fotokopje e leternjoftimit/pasaportes

3. Jeteshkrimi (CV)

4. Diploma universitare e noterizuar

5. Nje fotografi me format pasaporte

 

Unë dëshiroj të konfirmoj regjistrimin në shkollën verore me temë:                                                 “_______________________________________________”, të hartuar nga Akademia Justicia. Çdo informacion që kam dhënë në lidhje me regjistrimin tim është i saktë dhe do të përmbushet sipas kritereve dhe standarteve të vendosura nga Akademia Justicia.

Informacioni i këtij formulari mbrohet sipas ligjit shqiptar. Të dhënat e aplikantit do t`i paraqiten dhe do të njihen vetëm nga stafi i Akademia Justicia.

 

Emri Mbiemri/Nenshkrimi i aplikantit                                Emri Mbiemri/Nenshkrimi i sekretares

______________________________                                  _______________________________

 

Data e plotesimit ________________________

 

 

 

 

Adresa: L.”5 Maj”, Rr.”M. Shqiptari”, Elbasan.

Tel: 0692875395; Fax: 00000000000000

www.acadjusticia.com; E-mail.akademiajusticia@gmail.com

Shkarko formularin e plotë:

FORMULAR APLIKIMI I SHKOLLES VERORE (Versioni Word)

FORMULAR APLIKIMI I SHKOLLES VERORE (Versioni PDF)

Comments are closed.